Reglement huisdierenbeurs

1. Honden
Honden zijn uiteraard van harte welkom op Happyhond indien ze aangelijnd zijn en de hondenpoep wordt opgeruimd. Indien de hondenpoep niet opgeruimd wordt, dient er een boete betaald te worden van 100 euro.
Is je hond muilkorf-plichtig? Dan moet hij zijn muilkorf ook tijdens Happyhond dragen.
De organisatie heeft het recht om loslopende honden en hun eigenaars uit te sluiten van het evenement.
2. Fotograferen
Bezoekers mogen tijdens Happyhond foto's maken voor eigen gebruik. Deze foto's mogen echter niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Er is een professionele fotograaf aanwezig die foto's zal maken van het evenement en deze zal aanbieden op onze website.
3. Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen, verlies of diefstal van geld of goederen, of voor schade aan personen of eigendommen van personen.
4. Standhouders
Standhouders die zich inschrijven en betalen, verbinden zich ertoe om aanwezig te zijn op het event. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk blijkt, wordt altijd een forfait ten bedrage van het standgeld aangerekend. Standhouders verbinden zich er toe om hun stand proper te houden en proper achter te laten na de beurs, en hun afval te deponeren op de daarvoor voorziene plaatsen. Het is verboden muziek te spelen op de beurs, hiervoor zal centraal gezorgd worden. Standhouders worden verzocht vanaf 18 uur hun stand leeg te maken.
5. Gedragsregels
Iedereen die zaal Depot Deluxe betreedt, stemt toe zich te houden aan de volgende regels en aanvaardt de mogelijke sancties die worden genomen bij de overtreding ervan.
Wat wordt niet toegelaten?
• overmatig alcoholgebruik
• roken
• geweld, diefstal of vandalisme
• meebrengen van eigen dranken
• wapens of gevaarlijke voorwerpen van eender welke aard
• het betreden van niet-publieke plaatsen

Reglement hondenwandeling

1. Deelname aan de hondenwandeling is geheel op eigen risico. Dit geldt zowel voor baas als hond. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen. Deelnemers dienen een verzekering voor Burgerlijke Aansprakelijkheid te hebben afgesloten. Schade veroorzaakt door of aan mens en dier zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemers.
2. De regels van de lokale overheden dienen te worden nageleefd. Honden moeten aan de leiband gehouden worden.
3. De aanwijzingen van de begeleiders dienen te worden opgevolgd.
4. Zieke honden, loopse teven en agressieve honden zijn uitgesloten van deelname. Wij behouden ons het recht voor om de eigenaars te vragen de wandeling te verlaten indien hun hond moeilijkheden veroorzaakt voor de andere wandelaars.
5. Tijdens de wandeling is het niet toegestaan om met ballen/stokken e.d. te gooien. Dit ter voorkoming van opwinding in de groep honden.
6. De minimum leeftijd voor de deelnemer is 14 jaar. Indien jonger dan 14 jaar is deelname alleen mogelijk onder begeleiding van een volwassene.
7. U wordt geacht tijdens de wandeling poepzakjes bij u te hebben. Mocht uw hond onderweg zijn behoefte doen, dient u het op te ruimen.
8. Uw hond moet ingeënt zijn tegen hondenziekte, parvovirose en kennelhoest.
9. Geef uw hond bij voorkeur minstens 1 uur voor de wandeling geen eten i.v.m. het mogelijke risico van een maagtorsie.
10. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van geld of goederen, of voor schade aan personen of eigendommen van personen.
11. De organisatie behoudt zich het recht voor, indien dit noodzakelijk blijkt, de wandelroute aan te passen of af te gelasten.
12. Bij zeer warm weer wordt verzocht drank mee te brengen voor uw hond. Wij voorzien echter ook waterbakken bij vertrek en aankomst.